Veiligheid op internet

Veiligheid op Internet 

Veiligheid is meer nog dan techniek een kwestie van veilig gedrag. Nepnieuws, virussen, hacken, phising, spam, aantasting van de privacy... het zijn bedreigingen. Om veilig te kunnen internetten moet u weten wat de risico's zijn en hoe u daarmee moet omgaan. Ook besteden we aandacht aan de digitale nalatenschap.

Aantal lessen: 3
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Kosten: €35 | leden Bibliotheek, SeniorWeb, KBO of PCOB: €32,50
Data: dO. 28/3, 4/4, 11/4
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34, Hengelo

U wilt Veilig online winkelen, veilig up- en downloaden, veilig mobiel internetten? Kan dat op een gratis WiFi?  Hoe werk je veilig in de Cloud?

Phising en nepnieuws herkennen en bestanden veilig bewaren. U wilt uw apparaten goed beschermen toch?
Het is net zo belangrijk om ook zelf de tijd te nemen voor een aantal beschermende maatregelen en alert te blijven op veiligheid.

Privacy is ook een onderwerp, net als het digitaal nalaten.

 

Reacties van cursisten:

- Prettige cursus en belangrijk om te weten hoe om te gaan met digitale gegevens

- Leerzame cursus met veel recente info. Ook vrij goed op senioren afgestemd.

 

 

Aanmelden kan via:

onderstaande link

https://www.bibliotheekhengelo.nl/programma/175-veiligheid-op-internet

of per e-mail naar

info@seniorwebhengelo.nl