Corona maatregelen

 Met de bibliotheek is het volgende afgesproken (nog niet definitief)

S  Algemene besluiten
–   In het najaar beginnen de cursussen als normaal, zie deze website en het boekje. Voor de spreekuren is nog geen oplossing hoe dit aan te pakken. Dus even niet.
–    Voorlopig geen gebruik meer maken van de cursusruimte beneden: is te krap om veilig te kunnen werken. Geschikte ruimtes zijn de grote zaal en het glazen huis (nieuwe ruimte 2e etage)

•    Omvang groepen
–    Consensus is max 5 personen. Goed kijken naar looproutes. (éénrichtingsverkeer, werken met pijlen op de vloer en naambordjes op de plekken voor de deelnemers)

   _ Omdat de cursisten van afgebroken cursussen uit het voorjaar zijn overgeplaatst naar het najaar zijn veel cursussen dus meteen vol!

•    Inzet assistenten
–    Inzet van assistenten bij computercursussen in dezelfde ruimte maar op veilige afstand wellicht goed mogelijk door gebruik van Quick Assist. Dit programma is standaard onderdeel van Windows 10 en eenvoudig in gebruik. We gaan onderzoeken of dit op een praktische manier inzetbaar is. Anders (met max 5 cursisten) geen assistent meer.


  Algemeen:

–    _   Spreekuren in de Hasseler Es lijken voorlopig onmogelijk. Borne is niet geheel duidelijk.
–    Het aantal hulpzoekenden verminderen door te wijzen op de telefonische hulp van SeniorWeb. (nu tijdelijk gratis, zonder lidmaatschap (zie ook onze eigen website))
–    Wachtrijen reguleren op 1.5 m

      _   Laptops, muizen en toetsenborden worden na gebruik schoongemaakt.
–    Maak bij nood gebruik van de (momenteel) gratis hulpdienst van SeniorWeb landelijk
–    Kom niet bij koorts en/of verkoudheid

–     _    Volg de richtlijnen van de bibliotheek en RIVM

-

   Als u nog een verbetervoorstel heeft, laat het ons weten. info@seniorwebhengelo.nl